Sunnerby Södergård


AktuelltOm gårdenTurism:

-Timmerstugan

-Sjöstugan

-Aktiviteter

-Bastuflotte

-FisketurismJordbruk:

-Köttdjur

-Köttförsäljning

-SkogsentrepenadBildgalleriKontaktKöttdjuren


På gården finns en köttdjursbesättning bestående av ett hundratal dikor med kalvar. Med hjälp av våra djur håller vi åker och betesmarker öppna i ett område som annars snabbt växt igen med skog. Växlingen mellan skog, bete och åker gör området unikt vacker. Våra djur som främst består av rasen Charolais, föds upp på ett naturligt sätt där korna går ute på bete med sina kalvar under sommarhalvåret. Under vintern får djuren foder producerat på gården. Korna har tillgång till lösdriftshallar med liggbås eller halmbädd och väljer själva om de vill vara inne eller ute. 
 

    


Korna kalvar i jan-mars. Kalvarna går tillsammans med sin moder på bete under sommaren och föds under hösten upp i rymliga boxar strödda med halm. Kalvarna får ett bra foder med tidigt skördat ensilage mixat med en liten andel krossad spannmål till tjurkalvarna. Tjurkalvarna växer ca 1,5 kg/dag och är slaktmogna vid 13-16 månaders ålder och väger då ca. 600 kg. Kvigkalvarna växer lite långsammare och får gå ute under två betessäsonger innan djuren slaktas. Men många av kvigorna läggs också på som rekrytering och går ute med tjur under andra betessäsongen och kalvar för första gången när djuret är 2 år.

Omsorg om djuren och naturen är viktigt för oss. Djuren mår bra i rymliga byggnader med öppna långsidor som ger bra luft och naturligt dagsljus. Våra djur föds upp ekologiskt enligt KRAV:s regler, vilket i stora drag innebär att djurskyddsbestämmelserna är hårdare och att allt foder till djuren är producerat utan bekämpningsmedel och konstgödsel.